Skip to main content
  • Altijd snel ter plaatse
  • Speciaal voor spoedklussen
  • Deskundig en 24/7 bereikbaar
  • Altijd snel ter plaatse
  • Speciaal voor spoedklussen
  • Deskundig en 24/7 bereikbaar

Kleurstof wordt vaak gebruikt bij het opsporen van een lekkage. Bij een kleurstoftest worden leidingen geïnjecteerd met een ongevaarlijke en milieuvriendelijke kleurstof. Zo kan het verloop van de leiding worden gevolgd en de precieze oorzaak van een probleem worden achterhaald. Waar de kleurstof zichtbaar wordt buiten de leiding, is vermoedelijk een lek aanwezig.

De kleurstoftest is vooral efficiënt bij het opsporen van daklekkages en leidinglekkages. Het is minder geschikt voor kleine lekken. In deze gevallen duurt het vaak langer om het lek in kwestie te detecteren. De test wordt vaak gecombineerd met andere detectietechnieken, zoals endoscopie. De kleurstof wordt toegediend in de vorm van een poeder dat gemengd wordt met water. Loodgieter Direct beschikt over meerdere kleuren zodat wij meerdere gebieden in 1 keer kunnen uitzetten.Soms wordt er gewerkt met UV-luminaat. Dit is een kleurstof die enkel zichtbaar wordt onder UV-licht. Omdat UV-luminaat niet direct zichtbaar wordt, dient er rekening te worden gehouden met een vervolgonderzoek.